Özet: Ülkemizin büyük hastaneler zincirinin birinde (kod adı: Sıhhat Bahçesi), tüm hastaların tahlil/işlem sonuçlarının sızabileceği bir güvenlik açığı keşfettim. Bu güvenlik açığı yüzbinlerce insanın verisinin ifşasına ve ilgili hastane zincirinin para ve prestij kaybına yol açacaktı. Hastane ile iletişime geçip açığı kapattırdım. Fakat karşılığında bir para ödülü vermedikleri gibi bu…

Giriş

Bildiğiniz gibi geçen sene, Rockyou wordlistindeki Türkçe kelime içeren parolaları bulmak için bir çalışma yapmıştım. Bu çalışmanın iki önemli eksiği vardı:

Bu iki problemin üstesinden gelmek için gönüllülerle birlikte Ahmet Külekçi, Rauf Giray Doğan, Murat Öztürk) çeşitli Hack forumlarında dolaşıp sızdırılmış veri tabanlarının dehashed (kırılmış) versiyonlarını indirdik. …

This article contains my experiences on testing amusement arcade’s security. I found a DoS vulnerability on Intercard devices. An attacker can take down entire arcade machines by using this vulnerability.

Me and my girlfriend love to spend hours in local arcades. I always wanted to know how their network works…

Utku Şen

computer security, programming, music. Website: https://utkusen.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store