Siber Güvenlik Sektörü Maaş Araştırması (2021)

Utku Şen
3 min readSep 24, 2021

--

Geçen sene yine bu zamanlarda yaptığım maaş anketini tekrar gerçekleştirdim. Geçen yıldan farklı olarak bu yıl, çalışılan kurumun kategorisini de sorulara ekledim. Yazım yanlışı olan ve gerçek dışı girdileri temizledikten sonra elimde 174 maaş bilgisi kaldı. Veri setini buradan indirebilirsiniz.

Ankette insanlar, aşağıdaki rollerden birini seçerek maaş bilgilerini girdi:

 • Ofansif Güvenlik Testçi (web, network… penetration testing, red teaming vs.)
 • Defansif Güvenlik Mühendisi (SOC/SIEM/EDR yönetimi, network güvenlik analizi, tersine mühendislik vs.)
 • Güvenlik Analisti(rapor analizleri, vulnerability management vs. )
 • Güvenlik Mimarı (web ya da network mimarisinin oluşturulması/analizi)
 • Yazılımcı (güvenlik ürünlerinin kodlanması)
 • Ürün Yöneticisi (Güvenlik ürünlerinin geliştirme/verim/bakım vs. süreçleri)
 • Bilgi Güvenliği Uzmanlığı (Policy yönetimi, uyumluluk, KVKK vs.)
 • Koordinatör (testlerin ya da süreçlerin yönetimi)
 • Satış/Destek (pre-sales engineer, ürün desteği vs.)
 • Takım Lideri (defansif/ofansif ekiplerin yönetimi vs.)
 • Yönetici (üst düzey sorumlu)

Bunun yanısıra çalıştıkları kurumların da kategorisini seçtiler:

 • Danışmanlık
 • Bankacılık/Finans
 • Telekomünikasyon
 • E-ticaret
 • Teknoloji
 • Kamu
 • Diğer

Ek olarak, aşağıdaki iki soru da soruldu:

 • Çalıştığınız kurumdan memnun musunuz?
 • Yurtdışına gitmeyi düşünüyor musunuz ya da imkanınız olsa yurtdışına gitmek ister miydiniz?

Öncelikle bu iki sorunun cevaplarıyla başlayalım.

Çalıştığınız kurumdan memnun musunuz?

Yurtdışına gitmeyi düşünüyor musunuz ya da imkanınız olsa yurtdışına gitmek ister miydiniz?

Katılımcıların çoğu çalıştıkları kurumdan memnun olsa da ezici çoğunluk yurtdışına gitme isteği içerisinde.

Maaş Dağılımları

Grafik Açıklamaları

Grafiklerin X ekseninde yıl cinsinden tecrübe, Y ekseninde TL cinsinden net maaş değerleri yer almaktadır. Yuvarlak elemanlar her bir girdiyi ifade ederken kare olanlar o tecrübe sütunundaki maaş ortalamasını(median) göstermektedir.

Tüm Sektör

Tüm sektörü kapsayan maaş dağılımı

Tecrübeye göre ortalama(median) maaşlar

Geçen seneye kıyasla:

0–1 Yıllık tecrübe için %20

2 Yıllık tecrübe için %40

3 Yıllık tecrübe için %19

4 Yıllık tecrübe için %40

Maaş artışı yaşanmış. Daha fazla tecrübeli insanların girdileri az sayıda olduğu için onları tek tek hesaplamadım. Fakat genel olarak bir hesaplama yaptığımda yaklaşık %27 oranında bir maaş artışı söz konusu.

Ofansif Güvenlik

Defansif Güvenlik

Güvenlik Analisti

Güvenlik Mimarı

Yazılımcı

Ürün Yöneticisi

Bilgi Güvenliği

Koordinatör

Yeterli girdi bulunmamaktadır.

Satış/Destek

Takım Lideri

Yönetici

Kurum Kategorisine Göre Ortalama(Median) Maaşlar

--

--